Dane karty

Numer karty:

Tytuł karty:

Rzadkość:

Abilitka:

Flavor:

Typ karty:
Strzałki Strzałka góra:
Strzałka dół:
Strzałka lewo:
Strzałka prawo:
Strzałka góra-lewo:
Strzałka góra-prawo:
Strzałka dół-lewo:
Strzałka dół-prawo:
Pozostałe Obraz karty:

Wersja finalna:

Komentarz:


Limit kart osiągnięty, brak możliwości dodawania!